Hakim Samuel dan Raja Saul.

Saul menjadi raja pertama Israel oleh perkenan Tuhan, sebagai jawab atas tuntutan Israel untuk dipimpin seorang raja kendati Samuel telah mengingatkan bangsa itu akan kewajiban kepada raja. Akan tetapi kemudian kepemimpinan Saul mendatangkan kekecewaan Samuel dan Tuhan, apakah sebenarnya diperbuat Saul menjadikan keadaan yang demikian?

Saul menjadi raja pertama Israel oleh perkenan Tuhan, sebagai jawab atas tuntutan Israel untuk dipimpin seorang raja kendati Samuel telah mengingatkan bangsa itu akan kewajiban kepada raja. Akan tetapi kemudian kepemimpinan Saul mendatangkan kekecewaan Samuel dan Tuhan, apakah sebenarnya diperbuat Saul menjadikan keadaan yang demikian?

Simson dan Delilah.

Lalu Simson berseru kepada Tuhan: “Ya Tuhan ALLAH, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat, sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan demi kedua mataku kepada orang Filistin.” Dengan kedua tangannya, kiri dan kanan, bertopang pada dua tiang tengah. “Biarlah kiranya aku mati bersama orang-orang Filistin ini.”

Lalu Simson berseru kepada Tuhan: “Ya Tuhan ALLAH, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat, sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan demi kedua mataku kepada orang Filistin.” Dengan kedua tangannya, kiri dan kanan, bertopang pada dua tiang tengah. “Biarlah kiranya aku mati bersama orang-orang Filistin ini.”

Perjalanan ke Tanah Terjanji.

Perjalanan menuju tanah yang dijanjikan penuh sikap ketidak- taatan serta sikap membangkang terhadap-Nya. Musa sendiri tak mencapai Kanaan, ia hanya memandangnya dari kejauhan. Adakah Perjalanan itu juga menggambarkan perjalanan hidup di bumi sebelum mencapai sorga, yang juga dijanjikan Tuhan?

Perjalanan menuju tanah yang dijanjikan penuh sikap ketidak- taatan serta sikap membangkang terhadap-Nya. Musa sendiri tak mencapai Kanaan, ia hanya memandangnya dari kejauhan. Adakah Perjalanan itu juga menggambarkan perjalanan hidup di bumi sebelum mencapai sorga, yang juga dijanjikan Tuhan?

Sepuluh Perintah Allah.

Ketika Firaun berpikir untuk tidak melanjutkan pengejaran, terlambat sudah. Musa kembali mengulurkan tangan ke atas laut dan berbaliklah kembali air laut menutupi pasukan Mesir, tiada seorang terluput. Mereka menyaksikan kematian Firaun dan seluruh isi pasukannya.

Ketika Firaun berpikir untuk tidak melanjutkan pengejaran, terlambat sudah. Musa kembali mengulurkan tangan ke atas laut dan berbaliklah kembali air laut menutupi pasukan Mesir, tiada seorang terluput. Mereka menyaksikan kematian Firaun dan seluruh isi pasukannya.

Pembebasan Israel, Paskah.

Malam hari keempat belas itu, Tuhan menjelajah tanah Mesir untuk menulahi, terjadilah semua anak sulung orang Mesir dan hewan mereka terbunuh. Anak dari warga jelata, tawanan, dan putera mahkota Firaun tiada luput. Di dalam saat bersamaan, allah lain (berhala) di Mesir juga di hukum-Nya.

Malam hari keempat belas itu, Tuhan menjelajah tanah Mesir untuk menulahi, terjadilah semua anak sulung orang Mesir dan hewan mereka terbunuh. Anak dari warga jelata, tawanan, dan putera mahkota Firaun tiada luput. Di dalam saat bersamaan, allah lain (berhala) di Mesir juga di hukum-Nya.

Pengutusan Musa.

“Jikalau Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia dimata- MU, supaya aku tidak harus melihat celakaku.” Demikian seru frustrasi Musa kepada Tuhan menjalankan perintah membawa kaum Israel, membebaskan mereka dari penindasan di Mesir.

“Jikalau Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia dimata- MU, supaya aku tidak harus melihat celakaku.” Demikian seru frustrasi Musa kepada Tuhan menjalankan perintah membawa kaum Israel, membebaskan mereka dari penindasan di Mesir.

Yusuf, Pakar Tafsir Mimpi.

Yusuf diperlakukan dengan lalim oleh saudara-saudaranya dan ternyata justru merupakan jalan baginya beroleh berkat. Itulah kiranya kisah berisi nasihat, hendaknya kita tak selalu bersikap menolak terhadap apa yang ditimpakan kepada kita. Karena di balik kesesakan, dibalik derita itu justru tersamar berkat besar tiada ternilai. Blessing in disguise.

Yusuf diperlakukan dengan lalim oleh saudara-saudaranya dan ternyata justru merupakan jalan baginya beroleh berkat. Itulah kiranya kisah berisi nasihat, hendaknya kita tak selalu bersikap menolak terhadap apa yang ditimpakan kepada kita. Karena di balik kesesakan, dibalik derita itu justru tersamar berkat besar tiada ternilai. Blessing in disguise.

Yakub dan Anak-Anaknya.

Esau lari mendatangi dan mengangkat Yakub dari berlututnya, mendekap dan menciumi, diikuti isak tangis kakak beradik itu. Tetapi, siapakah kemudian sosok yang bergulat dengan Yakub semalam suntuk tanpa ada yang menang, sosok itu memukul sendi pangkal paha Yakub, dan kemudian memberkatinya?

Esau lari mendatangi dan mengangkat Yakub dari berlututnya, mendekap dan menciumi, diikuti isak tangis kakak beradik itu. Tetapi, siapakah kemudian sosok yang bergulat dengan Yakub semalam suntuk tanpa ada yang menang, sosok itu memukul sendi pangkal paha Yakub, dan kemudian memberkatinya?