Perjalanan ke Tanah Terjanji.

Perjalanan menuju tanah yang dijanjikan penuh sikap ketidak- taatan serta sikap membangkang terhadap-Nya. Musa sendiri tak mencapai Kanaan, ia hanya memandangnya dari kejauhan. Adakah Perjalanan itu juga menggambarkan perjalanan hidup di bumi sebelum mencapai sorga, yang juga dijanjikan Tuhan?

Perjalanan menuju tanah yang dijanjikan penuh sikap ketidak- taatan serta sikap membangkang terhadap-Nya. Musa sendiri tak mencapai Kanaan, ia hanya memandangnya dari kejauhan. Adakah Perjalanan itu juga menggambarkan perjalanan hidup di bumi sebelum mencapai sorga, yang juga dijanjikan Tuhan?