Penggunaan kata Would.

Kata would juga digunakan di dalam kalimat bentuk masa kini, menyatakan khayalan (imajinasi), yang bertentangan dengan kenyataan atau pendapat yang tidak pasti akan kebenarannya. Kata would juga digunakan sebagai sikap santun, kerendahan hati untuk suatu permintaan akan bantuan, permintaan maaf.

Kata would juga digunakan di dalam kalimat bentuk masa kini, menyatakan khayalan (imajinasi), yang bertentangan dengan kenyataan atau pendapat yang tidak pasti akan kebenarannya. Kata would juga digunakan sebagai sikap santun, kerendahan hati untuk suatu permintaan akan bantuan, permintaan maaf.