Kegaiban di Malam Badai.

Dibukanya pintu, dilihatnya seorang anak berumur kira-kira 12 tahunan, mengenakan jas hujan berwarna kuning, berpayung hitam. “Tuan dokter, tolonglah nenek saya, ia pingsan di rumah, tidak jauh dari sini. Saya pulang lebih dulu, tolong tuan dokter segera menyusul ya, please?”

Dibukanya pintu, dilihatnya seorang anak berumur kira-kira 12 tahunan, mengenakan jas hujan berwarna kuning, berpayung hitam. “Tuan dokter, tolonglah nenek saya, ia pingsan di rumah, tidak jauh dari sini. Saya pulang lebih dulu, tolong tuan dokter segera menyusul ya, please?”

Mujizat dan Rasa Syukur.

Makin luas dan dalam pengetahuan, makin mudah dan akurat menandai keluar biasaan, keajaiban. Tetapi, soal men-syukuri keluar-biasaan itu sebagai mujizat adalah soal lain. Makin besar sikap mensyukuri seorang, makin jarang ia mengharap mujizat. Sedang yang tidak mampu bersyukur tidak mampu menandai mujizat, padahal mujizat itu sedang berlangsung didepannya.

Makin luas dan dalam pengetahuan, makin mudah dan akurat menandai keluar biasaan, keajaiban. Tetapi, soal men-syukuri keluar-biasaan itu sebagai mujizat adalah soal lain. Makin besar sikap mensyukuri seorang, makin jarang ia mengharap mujizat. Sedang yang tidak mampu bersyukur tidak mampu menandai mujizat, padahal mujizat itu sedang berlangsung didepannya.