Ben-Hur, semasa Kristus dibumi.

Judah mengenali Orang itulah yang memberi minum, ketika di Nazareth. Niat membalas kebaikan-Nya tiadalah tersampaikan, Tiada ia mengerti mengapa Orang itu harus ber-mahkota duri, memanggul salib dan mati di salib diiring petir dan hujan lebat. Judah hanya merasakan kebencian dalam hati sirna seketika.

Judah mengenali Orang itulah yang memberi minum, ketika di Nazareth. Niat membalas kebaikan-Nya tiadalah tersampaikan, Tiada ia mengerti mengapa Orang itu harus ber-mahkota duri, memanggul salib dan mati di salib diiring petir dan hujan lebat. Judah hanya merasakan kebencian dalam hati sirna seketika.