Mawas Diri, Introspective.

Sepatutnya, sikap baik tidaklah ditanggapi sebagai keleluasaan berbuat seturut hati. Ingatlah selalu, bahwa kebanyakan orang tidak mengemukakan rasa tidak berkenannya secara langsung kehadapan yang bersangkutan, demi menjaga sikap kesopanan keramah-tamahan dan tata krama.

Sepatutnya, sikap baik tidaklah ditanggapi sebagai keleluasaan berbuat seturut hati. Ingatlah selalu, bahwa kebanyakan orang tidak mengemukakan rasa tidak berkenannya secara langsung kehadapan yang bersangkutan, demi menjaga sikap kesopanan keramah-tamahan dan tata krama.