Membina Hubungan Baik dengan Sesama.

Bukan kita saja yang menilai pribadi dan perbuatan orang lain. Orang lainpun sama menilai pribadi dan perbuatan kita. Akan tetapi, bagaimanakah jikalau penilaian orang lain atas diri kita keliru? Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat agar pandang yang keliru tadi dapat dikoreksi sesuai sebagaimana adanya?

Bukan kita saja yang menilai pribadi dan perbuatan orang lain. Orang lainpun sama menilai pribadi dan perbuatan kita. Akan tetapi, bagaimanakah jikalau penilaian orang lain atas diri kita keliru? Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat agar pandang yang keliru tadi dapat dikoreksi sesuai sebagaimana adanya?